Här du får veta många intressanta händelser och data under forskningens gång.

Det är roligt att söka efter sina rötter. Intresset för släktforskning ökar ständigt och i alla åldersgrupper. Ingenstans i världen finns så goda förutsättningar att ta reda på sin egen historia, som i Sverige. T. ex.:

  • Vad hette farfars farfar?
  • Vad arbetade mormors far med?
  • Vad gjorde en strandsittare?
  • Finns det någon brottsling i släkten?
  • Fanns det någon som kom från adeln, präster eller var det bara drängar och fiskare allihop.
  • Är jag släkt med någon känd eller kunglig person?

Ja, listan kan göras lång men var börjar man.

Tala med äldre släktingar, intervjua och anteckna, använd bandspelare och videofilma. Det samlade materialet har ett mycket stort affektionsvärde som du kommer att ha stor nöje av.

Går du sen med i föreningen så möter du andra intresserad som gärna hjälper dig i dina vedermödor. Vi har också kurser för dig som vill lära dig grunderna.

På måndagar under hösten och våren, mellan kl. 17-19 samlas Släktforskarföreningen i Öckerö Biblioteket. Det finns då möjlighet för intresserade att få vägledning.

På Öckerö bibliotek finns ett forskarrum för lokalhistoria och släktforskning. Där finns litteratur samlad med lokal anknytning samt litteratur som används för släktforskning. Här finns även arbetsplatser och utrustning för släktforskning.

I släktforskarrummet finns två datorer med Internet och tillgång till databaserna
Arkiv Digital och Svensk Arkivinformation https://sok.riksarkivet.se/(SVAR).

Se under På gång för information om kommande samlingar.