På måndagar under hösten och våren, mellan kl. 17-19 samlas Släktforskarföreningen i Öckerö Biblioteket. Det finns då möjlighet för intresserade att få vägledning.

På Öckerö bibliotek finns ett forskarrum för lokalhistoria och släktforskning. Där finns litteratur samlad med lokal anknytning samt litteratur som används för släktforskning. Här finns även arbetsplatser och utrustning för släktforskning.

I släktforskarrummet finns två datorer med Internet och tillgång till databaserna
Arkiv Digital och Ancestry.

Se under På gång för information om kommande samlingar.