Av Helge Svensson

I vackert vårväder inleddes vår rundvandring på Kalven. Tack vare det kunniga paret Eivor och Morgan Olsson som hälsade oss välkomna, missades inte mycket av allt det sevärda på ön, som allmänt nu för tiden kallas Kalvsund. Först saxar jag ur Kulturturistinformationen, som kunde inköpas för kronor fem hos posten, och vad det står där om Kalvens historia. ”Kalvsund har gamla anor som viktig hamn och handelsplats. Ön var boplats för skeppare, lotsar. Tullare och fiskare, centrum för sillhanteringen, populär badort och anhalt för ångbåtarna utmed sträckan Marstrand-Göteborg”. I Henrik Karlssons bok där tullräken-skaperna från 1600-talet finns angivna, kan man se att många båtar hade just Kalvsund som hemort.

Vandringen startade vid färjeläget och det första vi stöter på är den Bremerska Villan, även kallad Panget. Den har under de gångna åren använts till skiftande verksamheter. Den byggdes 1912 av virke från det förlista fartyget Svolder.Vi känner ju till att virke från denna förlisning har använts vid byggandet av många hus runt om på våra öar. Där möts vi av den nya ägaren, som är i full färd med att restaurera villan som nu ingår i ett EU-projekt.  Han ber oss komma in i källaren där vi en stund får höra Bremerhistorier, om alla är så sanna vet vi inte. Ägaren hade fått lånat ett par dunkar avsedda för spritsmuggling. En var svartmålad för att synas mindre i vattnet, en annan var formad efter kroppens framsida och för att kunna bäras under klädseln och en tredje var en mjölkkanna där endast övre delen var avsedd för mjölk, undre delen för sprit. Fyllda av beundran för Bremers (han hette egentligen Bramer) uppfinningsrikedom fortsatte vi upp emot Såsen eller Societetshuset som det också kallas. Det är nyrenoverat och är avsett att vara ett allaktivitetshus. De vackra väggmålningarna i festsalen imponerade. Här uppifrån har man utsikt över ”körgårn” med badplats och platsen för ”grumsedammen” från sillperioden. Nästa anhalt blir sjömärket Valen som uppfördes 1855. Nyligen ordnades med belysning av Valen så att den kan synas även nattetid. Nu intogs vår medhavda fika och efter att hämtat nya krafter fortsatte vi färden söderut. Under hela promenaden fick vi massor av information om bebyggelse och händelser som endast väl insatta Kalvsunds-bor känner till. Allt kan inte redogöras i denna artikel. Vi rundade Södra udden och befinner oss nu på öns östra sida. Det var här som det låg sillsalterier, trankokeri, krog och affärer. Bryggor löpte utefter hela hamnen. Man kan se spår efter dessa än i dag. Vi gick förbi varvet som fortfarande är igång fast man arbetar med en annan typ av båtar. Nu är det mest nöjesbåtar som gäller. Efter att ha passerat skolan var vi efter ett par timmars vandring tillbaka till färjeläget igen. Precis lagom till att regnet kom. Vi tackar Eivor och Morgan för denna trevliga  lördagsförmiddag.