Rykande färsk utredning och analys med användande av alla bevarade källor. En för länge sedan påbörjad artikel om den göteborgska adelssläkten Wijk har nu uppdaterats, varvid det framkommit många fler uppgifter. Artikeln tillför mycket om de äldsta generationerna, rättar till felaktigheter i tidigare forskning och avslöjar det hittills okända sambandet med en annan adelssläkt, von der Wijk/Siöhierta i Göteborg och Karlskrona. I artikeln finns antavlor för skepparna i Viken, Göteborg och Karlskrona, utdrag ur domböcker och ett kapitel om de tre halva frälsegårdarna Vikens äldsta historia. Bifogat finns även avsnitt om sjöförsvaret och forskning med hjälp av mantalslängder. Ett avsnitt handlar om heraldik som är nytt för mig. Med ledning av regler för vapensköldar och en beskrivning av Siöhiertas sköld har jag konstruerat en bild av hur den kan ha sett ut.

Dokument
Wijk o Siöhierta