Kopia av ursprunglig bildtext.

På sådana här målningar avbildades ofta maken med alla hustrurna och barnen på samma bild, även om det ju är kronologiskt omöjligt. Peter Hildebrand här har nog en viss likhet med den levande personen, men åtminstone den första hustrun som ju var död när tavlan målades kan inte ha blivit helt lik. Barnen är säkert målade på ett för den tiden vanligt stereotypt sätt. Även den äldste sonen kan ha varit död när tavlan målades. Hustrun till vänster (sett från betraktarens håll) måste ha varit den första, eftersom hon håller ena handen på det äldsta barnet. Den andra handen tycker jag inte att hon håller på det andra barnets axel, utan in mot magen, bakom honom. I så fall hör de tre yngsta barnen till det andra giftet. Denna hustru (Margareta Rivesell) kan av naturliga skäl inte hålla en hand på alla tre, utan har intagit en allmän pose med armen riktad mot det mittersta av barnen, syftande på alla tre. Det mittersta barnet har ett liknande axelkläde som de båda hustrurna och måste vara en dotter. Dessutom håller hon en röd blomma i handen. Det yngsta barnet har en klädsel som gör att det kan uppfattas som en pojke.

Om man ska läsa in mer i tavlan är det i så fall hur barnen håller sina händer. Jag vet inte om det fanns någon officiell bildsymbolik som skulle kunna bekräfta mina antaganden, men det skulle kunna var så att den äldste sonen håller sina händer på ett allmänt sätt, medan den andre håller dem mera fromt tydande på att han var ämnad att bli präst och hade börjat utbildning till sådan. Det skulle i så fall vara Daniel (han bör enligt ovan vara den längst till vänster av de tre och inte den längst till vänster av alla, vilket inte blev tydligt i bildtexten i den ursprungliga artikeln). Det kan stämma även om han blev skeppare. Inte alla fullföljde väl sina studier.