Lars Olsson (1665-1738)

Den ovan omtalade Matts Jakobsson hade fyra barn, som uppnådde vuxen ålder, Matts, Erik, Gösta och Anna.

Erik gick i faderns fotspår och förekom ofta i domböckerna. Han hade samlat så mycket på sig att han blev dömd till döden 1688. Det gick dock inte i verkställighet utan han fick i stället avtjäna straff på Marstrands fästning. Efter avtjänat straff kom han tillbaka till Mången. Då hade hans syster Anna gift sig med Lars Olsson, av släkten Puuroinen, och de hade då torpet på Mångens östra sida. Det var ständiga stridigheter mellan Lars Olsson och Erik Mattson. Lars Olsson hade också blivit hotad till livet av Erik som ansåg sig vara utträngd från hemmanet. Så i juli 1705 inträffade en dramatisk händelse då Erik miste sitt liv. Vid solnedgången var Lars Olsson tillsammans med hustrun och sina två döttrar vid sjöstranden och slog hö. De såg då hur Erik kom roende i sin ekstock från västra sidan sjön där han bodde. Lars såg honom inte förrän han var alldeles inpå honom. Han träffades i huvudet av Eriks åra. Erik böjde sig ner efter sin bössa men innan han hann få ut den ur hölstret så hade Lars fått tag i sitt gevär. Han sköt och träffade Erik i livet. Eriks bror Gösta, som varit vittne  till händelsen, rodde tillsammans med  en av Lars döttrar med Erik tillbaka till hemmet. Nästa dag avled Erik i svåra plågor. Lars Olsson blev frikänd i rätten , då han ansågs ha ”detta dråp gjort trängder och av rätta livsnöd”. Vid vintertinget 1706 berättade Eriks bror Gösta under vittnesed vad som hade hänt..