Den 25 maj gick vi en guidad promenad, ledd av Arne Johansson och Jan Rohman, genom den gamla bebyggelsen på Heden. Förr bodde där många lotsar, vilket framgår av Gunnar Grauers (född 1878) minnesanteckningar, vilka ligger till grund för den karta som delades ut vid promenaden. Den bygger på ett dokument som vi hittat på Hönö Hembygdsgård, där Gunnar Grauers beskriver hur han på 1880-talet går ifrån Hedens brygga upp genom byn. Många hus är dock mycket äldre än från denna tid. De allra flesta finns fortfarande kvar men är oftast ombyggda. En liknande promenad gjordes för många år sedan och leddes av Åke Bårman. På hans karta ser ägarnas namn något annorlunda ut men stämmer ändå ganska väl med den senare. Det kan ju också nämnas att en lotsutkik fanns på Nästås, berget söder om Hedens by. Nu är berget skogsbevuxet, så var inte fallet förr, utan då hade man fri sikt över vattnet söderut.

Att promenaden var lyckad har vi per telefon fått bevis på. Telefonören tyckte det var synd att så många missade möjligheten att deltaga. Ett större antal medverkande hade promenaden varit värd. Genom att förtydliga kartan som delades ut, tror vi att fler kanske söker sig till Heden. På kartan med de gamla husen utmärkta, har vi lagt in dagens namn på vägarna. Vi hoppas att det skall gå lättare att orientera sig även utan guide. Av utrymmesskäl kan vi inte ta med Grauers anteckningar, det är många sidor, men den som är intresserad att läsa detta kan kontakta Agneta så ordnar hon fram kopior.

På sidorna 81-82 i boken ”Hönö – De fyra byarnas ö” hittade vi följande angående de gamla husen på Heden:

Olle Berndtssons hus på Heden

Detta hus, som numera är tillbyggt, bestod ursprungligen av ett rum och kök. Det byggdes troligtvis i mitten av 1700-talet.

Olle Berndtsson, som var son till Berndt Pettersson, lät bygga till huset 1844 till dess nuvarande form. Olle föddes 1827 och dog 1917 90 år gammal. Olle var gift två gånger. Först med Helena, med vilken han hade tre barn. Dessa dog i tät följd i smittkoppor. Strax efter dog Helena.

Olles andra hustru kom från Björkö och hette Maria. Hon tillhörde Gillholms släkt. Gården var på den tiden stor med både pigor och drängar. En piga var Josefina Abrahamsdotter från Tegneby på Orust som blev gift med Karl Martin Alexandersson, son till kronolotsen Alexander Andersson. Han minns Olle som en hjälpsam person, och det samma kan sägas om hustrun Maria.

Sedan Olle dog har huset bebotts av flera personer. Värmlands-Nisse, som var rallare och var med och byggde Inlandsbanan. En hette Fritz och hade varit gårdfarihandlare. Malis-Johanna bodde där också. Hon var syster till Malis-Karl och Malis-Soffi. En tid ägde Missions-församlingen huset och hade sina möten där. Nuvarande ägare är Agne Johansson.

Edvard Andersson hus på Heden

Edvard Andersson gifte sig med Ida Andersdotter i Torslanda kyrka 1892. De köpte då ett äldre hus på Heden, som förmodligen har byggts 1844.

Ida Beata föddes 1874 i Torsby. Hon var dotter till Anders Niklasson och Maria Magdalena Johannesdotter. Detta var Anders tredje äktenskap. De två tidigare hustrurna hade avlidit. Anders blev far till sammanlagt arton barn, Maria far äldsta barnet i tredje kullen. Ett par av hennes systrar dog som barn. Som sjuttonåring kom hon till Hönö som piga. Där träffade hon Edvard som var dräng på en gård.

Edvard, som var född 1856, och Ida köpte 1892 huset på Heden 1:8 av Anna-Kristina Olausdotter för 1 025 kronor. Dessutom en årlig avgäld av 8 kannor korn samt villkor om undantag, vilket bestod i att Anna-Kristina skulle bo i ett rum i nedre botten jämte ett i gårdsrummet befintligt kök. De fick 10 barn, Maurits, Elin, Anna, Anders, Ingeborg, Ingeborg, Bertil, Maja, Ebba och Doris. En av flickorna, Ingeborg, dog som liten, det efterföljande barnet fick samma namn.

Huset som är beskrivet ovan är i allmänt tal kallat ”Strygerskas”.

Erikes hus på Heden

Den som lät bygga och som var den förste ägaren till huset på fastighet nr 1:40 var Andreas Eriksson. Året var 1825. Andreas, som var född 1794, var mästerlots och gift med Malena Eriksdotter.

Efter Andreas tog sonen Erik över hemmet. Han var född 1820 och gift med Johanna Kajsa Pettersdotter. Erik fick bevis till lots 1845.

Sedan tog Eriks son Bernhard hand om huset. Han var född 1848 och gift med Sara Edström från Sundsvall. Om Sara, som var sjukvårdskunnig, berättas att när hon skulle ta bort smuts ur ögat på någon ”patient” så gjorde hon detta med tungan, en ingalunda ovanlig metod.

Bernhards son Erik övertog fastigheten efter fadern. Han var gift med Emma Antonsdotter från Skaftö.

Huset ägs nu av Eriks och Emmas dotter Sara Casselgård. Det har alltså varit i samma släkts ägo ända sedan det byggdes 1825. Uppgifterna har vi fått av Saras bror Allan Berndtsson.”