Ett tjugotal medlemmar hade hörsammat kallelsen till forntidspromenaden i början av maj. Anders Abrahamsson, nybliven ordförande i Hönö Hembygdsförening, visade oss runt. För många av medlemmarna var de gamla minnesmärkena okända. Labyrinten och Engelsmännens hage har ju vi hört talas om, men att det vid gränsstenarna vid ”stora mööt ” har varit ett trekungamöte vet nog inte många. Labyrinter finns det många av i vårt land men fortfarande vet man inte vad de använts till. Tyvärr ser man inte så mycket av Engelsmännens hage, som nu är överväxt av buskar. Hur den fått namnet är ju ganska klart. Den 7 maj 1808 anlände en brittisk eskader på sammanlagt 62 fartyg och kastade ankar vid Vinga Sand. Chef för eskadern var amiralen Sir James Saumarez med sitt flaggskepp ”Victory”.

Några dagar senare anlände ytterligare en stor transportflotta och ankrade på Rivöfjorden. Fartygen låg kvar från och till i flera år. Den militära och politiska bakgrunden finns beskriven i en bok om amiralen Saumarez. Fastän det historiskt sett inte är så länge sedan detta hände, så vet man fortfarande inte vad Engelsmännens hage har använts till. Gravfält eller grönsaksland? Det lutar åt det senare. Ett stycke ifrån hagen fann ett par skattsökareför länge sedan en nergrävd träkista som de hade hoppats skulle innehålla värdesaker. Det gjorde den inte men väl en del benknotor.

Om det i området finns flera människor begravda vet vi inte. Vi tackar Anders för den här promenaden. Han återkommer säkert i något annat sammanhang. Under promenadens gång demonstrerade Madeleine Rohman sina kunskaper i ämnet jordstrålning. Detta tyckte vi var så intressant att vi låter henne komma till tals i denna upplaga av tidningen.

Helge Svensson