I västra och östra Hisings härad A 1a:Nr, 33.

Den 3/1 1856

Instämt till tinget Johannes Hermansson.

Åtalad för att ha slagit Andreas Hansson, Hönö Röd. Johannes hade återtagit en dörj i Andreas båt och därvid yttrat att den skulle inte lämnas tillbaka. Då skulle hår och hull ryka. Andreas menade nämligen att dörjen var hans. Vittnen var Olaus Christoffersson, Anders Bengtsson, Nils Larsson, Gustav Andersson och hans hustru Petronella Andersdotter. Olaus hade sett slagsmålet. Anders vittnade att Andreas i minst två månader måst hålla sig vid sängen eller avstå sig från arbete. Också de andras vittnesmål gick i samma riktning.

Vittnen som på grund av fjordfärd och islägg behövde tre dagar för dit och hemfärd begärde 3 rdl 16 sk banko var. Johannes ansåg att det var Andreas som var orsak till slagsmålet.

Domslag den 7/2 1855

Johannes fick böta för fyra slag därav två mindre sår uppstod. Till rätten 2 rdl 16 sk.b. Till Andreas för sveda och värk läkare och tidsspillan 40 rdl. Och till vardera vittnen 3 riksdaler.

Personerna i denna rättegång. Johannes Hermansson inflyttad från Bokenäs 1848. Olaus Christoffersson (fader Olaus) från Harestad, Anders Bengtsson var infödd rödbo, likaså Petronella Andersdotter, hennes man Gustav Andersson kom från Klädesholmen. Dessa sistnämnda var farföräldrar till ”Gustav i Kvia”. Nils Larsson var inflyttad från Solberga och gift med Carolina Magnusdotter i Röd. Andreas Hansa var näst äldste son till Hans Svensson, han var far till Ingas Kaneles, Hanses Alfred med flera.

 

Hämtat ur boken ”Röd – en by på Hönö”